Zorgcampus Sint-Anna

De Sint-Anna site heeft als doel om midden in de stad een warme (zorg)campus te bouwen voor (buurt)bewoners van Sint-Truiden. Mensen met grote, kleine en zonder zorgbehoeftes kunnen zo levenslang wonen in de stad. De samenwerking tussen verschillende zorgpartners is een unieke opportuniteit. In het centrum van Sint-Truiden komen wooneenheden met een breed spectrum van zorg- en dienstverlening. De bewoners van Home Elisabeth zullen er terecht kunnen voor advies, informatie, ontmoeting en activiteiten. Het project gaat verder dan een klassieke zorginstelling en focust niet op één concrete doelgroep maar op een bredere dienstverlening.

Integro zal kleine wooneenheden hebben voor personen met een nood en een oriënterend kortverblijf. De dienstverlening is volgens de principes van kleinschalig wonen, waarbij we samen met de bewoner en zijn familie bekijken hoe we de woon- en leefwensen invullen.

Zorgpartner vzw WIRIC voorziet kleinschalige woonvormen en dagateliers op de zorgcampus voor mensen met een beperking. Inclusie, zorg voor elkaar en ontmoeting staan centraal bij de bouw.

Sint-Trudo Ziekenhuis zal, samen met vzw WIRIC, op de site een lokaal dienstencentrum (LDC) realiseren. Er komt een centraal ontmoetingspunt voor iedereen die op en rond de site leeft. LDC heeft bijzondere aandacht voor personen in een beginnende zorgpresentatie, mantelzorgers, ouderen en kwetsbare personen. Sint-Trudo werkt nauw samen met de stad Sint-Truiden, naburig LDC Cicindria en andere zorgpartners en -actoren.

011 68 30 38
phone